Main Menu
 

eal-hdr

Mrs C Johnson

Mrs C Johnson, EAL Coordinator

The Academy accepts a number of students who have English as an Additional Language (EAL). Depending on their level of English the department provides students with a range of support and help including:

 • Small group lessons in English for pupils who are at the early stage of English Language acquisition.
 • Supporting pupils at all stages of language development across the curriculum, by working collaboratively with class teachers.
 • Working with pupils at examination level to help achieve good grades.
 • Supporting pupils in all aspects of school life in order that they may achieve their full potential both academically and socially.
 • Acting in a pastoral capacity to deal with any problems and arranging home / school liaison where necessary.
 • Fostering awareness and understanding of other cultures
 • Promoting a multicultural ethos throughout the school.
 • Arranging external examinations in pupils’ mother-tongue
 • IGCSE in English as a second language (Years 10 and 11)

If you feel that your son/daughter has specific language needs, please contact Ms Johnson the Head of Department: cjohnson@wrenn-academy.net

Akademia przyjmuje wielu uczniów, dla których język angielski jest językiem dodatkowym (EAL). W zależności od poziomu znajomości języka angielskiego, wydział  EAL oferuje uczniom szereg możliwości oraz wsparcia, w tym:

 • lekcje grupowe w języku angielskim dla uczniów znajdujących się na wczesnym etapie nabywania umiejętności językowych.
 • Wspieranie uczniów na wszystkich etapach rozwoju języka poprzez program nauczania oraz współpracę z nauczycielami.
 • Pracę z uczniami na poziomie egzaminacyjnym, w celu osiągnięcia dobrych wyników.
 • Wspieranie uczniów we wszystkich aspektach życia szkolnego w celu osiągnięcia ich pełnego potencjału zarówno w wymiarze akademickim, jak i społecznym.
 • Pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów i organizowania kontaktu domowego / szkolnego w razie potrzeby.
 • Wspieranie rozwoju świadomości i zrozumienia innych kultur.
 • Promowanie wielokulturowego etosu w całej szkole.
 • Organizowanie egzaminów zewnętrznych w języku ojczystym uczniów.
 • IGCSE z języka angielskiego jako języka obcego (lata 10 i 11).

Jeśli uważasz, że Twój syn / córka posiada szczególne potrzeby językowe, skontaktuj się z szefową wydziału EAL, Catherine Johnson: cjohnson@wrenn-academy.net